skip to Main Content
Renée Ockeloen: 020 637 4012 of 06 53 156 925  Rik Kiene: 020 669 6459 of 06 51 083 627

Ockeloen en Kiene

Als je het niet kunt

ZIEN

is het niet

GEBEURD

Ockeloen & Kiene

Adviseurs voor management-
en organisatie-ontwikkeling

Ockeloen & Kiene organisatieontwikkeling

Adviseurs voor management- en organisatie-ontwikkeling staan opdrachtgevers terzijde bij het oplossen van vraagstukken waarbij de menselijke factor een centrale rol speelt. Onze werkzaamheden liggen op het gebied van:

  • organisatie-ontwikkeling en verbetering
  • opleiding en training van top-, hoger- en middenkader
  • individuele managementcoaching en counseling
  • adviesgericht organisatie-onderzoek

Achtergronden

Wij hanteren een doelgerichte en gestructureerde benadering waarbij de behoeften van de opdrachtgever centraal staan. Wij karakteriseren onze methodische aanpak als human of social engineering. Op die manier kunnen wij de inhoud van de opdracht, de organisatie en de persoonlijke betrokkenheid van onze cliënten in hoge mate mobiliseren en met elkaar in verbinding brengen. Dit leidt tot goede resultaten.

Verborgen kennis

Wij gaan er bij onze opdrachtvervulling vanuit dat de mens in feite alles al weet, maar zich er niet bewust van is dat hij of zij dat weet. Dit geldt ook voor organisaties. Wij spelen een rol in het naar buiten brengen van deze verborgen kennis. Centraal in onze benadering staat dan ook het vergroten van het zelf lerend en zelf sturend vermogen van mensen en organisaties. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Zelfsturende teams

Bij de verbetering van de kwaliteit van organisaties is onze invalshoek verwant aan de sociotechnische systeembenadering (zelfsturende teams, empowerment).

Wij werken vanuit een zelf ontwikkelde consistente basis van methoden, instrumenten en technieken voor het werken in geplande veranderingsprocessen.

Opdrachtgevers

Bedrijfsleven

Wij hebben opdrachten uitgevoerd in onder meer het bankbedrijf, elektrotechnische industrie, uitgeverij en grafische industrie, dagbladpers, voedingsmiddelenindustrie, metaalverwerkende industrie, plastic-industrie,farmaceutische industrie en petrochemische industrie.

Overheid

Bestuurs-, organisatie- en personeelsproblematiek op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau en bij diverse typen overheidsbedrijven en -diensten.

Overige opdrachtgevers

Regionale bureaus Arbeidsvoorziening, Gezondheidszorg, Kunst en Cultuur, Welzijnszorg, Onderwijs en onderwijsverzorging, Jeugd- en jongerenzorg

Back To Top
×Close search
Zoeken