skip to Main Content
Renée Ockeloen: 020 637 4012 of 06 53 156 925  Rik Kiene: 020 669 6459 of 06 51 083 627

drs R M A (Renée) Ockeloen

drs F J (Rik) Kiene

Opleiding

Na de middelbare school de studies MO-A en MO-B sociale pedagogiek afgerond met als belangrijkste specialisaties organisatiekunde en communicatieleer. Afgestudeerd aan de RU Leiden, studierichting Andragologie (beleid en handelen, organisatiesociologie en psychopathologie). Gelicentieerd voor aanwending materialen en methoden van Human Synergistics, USA.Aanvullende cursussen op gebied van informatica, NLP, counseling, financieel management, hoog presterende organisaties, bestuurlijke informatiekunde, organisatie-ontwikkeling, organisatie-diagnose, group proces consulting, verschillende vormen van therapie.

Opleiding

Na afronding van de opleidingen M.O. Lichamelijke Opvoeding (CALO, Arnhem) en Onderwijskunde (Nutsseminarium Universiteit v. Amsterdam) afgestudeerd (Instituut voor Sociale Pedagogiek en Andragogiek, KU-Nijmegen) met als hoofdthema ‘processen van grootschalige geplande verandering’. Gelicentieerd voor aanwending materialen en methoden van Human Synergistics, USA. Aanvullende cursussen gevolg op het gebied van automatisering, adviesvaardigheden, gestalttherapie, financieel management, organisatie-ontwikkeling, geplande verandering.

Werkervaring

Opgedaan als account-executive bij een reclamebureau, lid managementteam van een koepelorganisatie van kindertehuizen;vervolgens gefunctioneerd als operating director van de opleidingsafdeling van de Dienst Openbare Werken van Amsterdam. Betrokken bij een veelheid van projecten op het gebied van organisatieverbetering, fusie, herstructurering, managementadvisering en onderzoek.

Werkervaring

Werkzaam geweest in diverse typen voortgezet onderwijs. Betrokken geweest bij diverse grootschalige landelijke vernieuwingsprojecten in het Voortgezet Onderwijs (o.a. als projectleider/projectmanager). Gedurende meerdere jaren directeur geweest van een middelgroot organisatie-adviesbureau. Betrokken bij een veelheid van projecten op het gebied van organisatieverbetering, fusie, herstructurering, en diverse vormen van managementadvisering en onderzoek.

Actuele werkterreinen

Huidige aandachtsgebieden zijn organisatie-advieswerk, management-opleidingen voor management en hoger kader, projectmanagement, advisering directieteams, managementvaardigheden verbonden aan het domein van de Human Resources, individuele coaching, ontwikkelen en uitvoeren van management-ontwikkelings- en opleidingsprogramma’s.

Producent en uitvoerder van omvangrijke leergangen in eigen beheer door Ockeloen & Kiene uitgevoerd voor organisaties in zowel de private als de openbare sector.

Kerndocent, docent, mede-ontwerper en uitvoerder van diverse programma’s (in-company en vrije inschrijving) van

  • De Baak Management Centrum te Noordwijk waaronder de leergangen De Nieuwe Manager en Project Team Leiderschap
  • Bestuursacademie Randstad
  • KPMG – Opleidingen Overheid

Bij deze opleidingsinstituten zijn wij betrokken bij de opzet en uitvoering van vaak omvangrijke opleidingsprojecten voor zowel bedrijfsleven als voor rijks- en gemeentelijke overheid. Onderwerpen: verandermangement en organisatie-ontwikkeling, strategie, project-management, integraal management, beleidskunde, teambuilding management, adviesvaardigheden, persoonlijke effectiviteit e.d

Actuele werkterreinen

Organisatie-advieswerk, managementopleiding, en organisatie-onderzoek in het bedrijfsleven en bij rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid.Ontwikkelen en uitvoeren van projecten op het gebied van Human Resources Development in casu Strategisch Personeelsbeleid. Ontwikkelen en uitvoeren van management-ontwikkelings- en opleidingsprogramma’s. Advisering directieteams. Individuele Management coaching.

Producent en uitvoerder van omvangrijke leergangen in eigen beheer door Ockeloen & Kiene uitgevoerd voor organisaties in zowel de private als de openbare sector.

Kerndocent, docent, mede-ontwerper en uitvoerder van diverse programma’s (in-company en vrije inschrijving) van:

  • De Baak Management Centrum VNO-NCW te Noordwijk waaronder de leergangen De Nieuwe Manager en Project Team Leiderschap
  • Bestuursacademie Randstad
  • KPMG – Opleidingen Overheid

Bij deze opleidingsinstituten zijn wij betrokken bij de opzet en uitvoering van vaak omvangrijke opleidingsprojecten voor zowel bedrijfsleven als voor rijks- en gemeentelijke overheid. Onderwerpen: verandermangement en organisatie-ontwikkeling, strategie, project-management, integraal management, beleidskunde, teambuilding management, adviesvaardigheden, persoonlijke effectiviteit e.d

Back To Top
×Close search
Zoeken